تکنولوژی جدید به نام امضای دیجیتال (تعداد صفحات ۱۲۸)

تکنولوژی جدید به نام امضای دیجیتال (تعداد صفحات ۱۲۸) حدود وحوزه استعمال، این قانون در جایی بکار میرود که امضاهای الکترونیکی در محتویات فعالیتهای بازرگانی استفاده میشوند که در اصل …

Read More

طراحی سایت خبری همراه با مستندات و داکیومنت (فایل Word/ با قابلیت ویرایش) تعداد صفحات داکیومنت۵۲

طراحی سایت خبری همراه با مستندات و داکیومنت (فایل Word/ با قابلیت ویرایش) تعداد صفحات داکیومنت۵۲ دانلود پروژه طراحی سایت خبری :اين قالب سايت با استفاده از زبان هاي HTML …

Read More