مدل سازی شبیه سازی و تجزیه و تحلیل بخش و جریان تصمیمات ابزار کنترل در یک سیستم های تولید انعطاف پذیر

مدل سازی شبیه سازی و تجزیه و تحلیل بخش و جریان تصمیمات ابزار کنترل در یک سیستم های تولید انعطاف پذیر مدل سازی شبیه سازی و تجزیه و تحلیل بخش …

Read More

بررسی عملکرد متداول ترين تکنیک های تصمیم‌گیری چند شاخصه با رویکرد بهینه‌یابی

بررسی عملکرد متداول ترين تکنیک های تصمیم‌گیری چند شاخصه با رویکرد بهینه‌یابی هدف از این مقاله، ارایه یک طرح نوآورانه برای تقریب یک فضای تصمیم­گیری گسسته از طریق کاربرد مدل­های …

Read More

چارچوب شبیه سازی شی گرا برای کنترل زمان واقعی از سیستم های خودکار تولید انعطاف پذیر

چارچوب شبیه سازی شی گرا برای کنترل زمان واقعی از سیستم های خودکار تولید انعطاف پذیر چارچوب شبیه سازی شی گرا برای کنترل زمان واقعی از سیستم های خودکار تولید …

Read More

دانلود با موضوع :پایان نامه بررسی وضعیت تحصیلی مدیران آموزشی با پست سازمانی و جایگاه آنان

پایان نامه بررسی وضعیت تحصیلی مدیران آموزشی با پست سازمانی و جایگاه آنان بررسی وضعیت تحصیلی مدیران آموزشی با پست سازمانی و جایگاه آنان … جزئیات بیشتر / دانلود

Read More