موضوع دانلود : بررسی قابلیت مدیریت اجسام با ابعاد نانومتر توسط انبرک های نوری – فناوری نانو

بررسی قابلیت مدیریت اجسام با ابعاد نانومتر توسط انبرک های نوری فهرست عناوین صفحه فصل اول پیشینه تحقیق و بررسی منابع….. ۱ مقدمه:…. ۲ ۱-۱ نظریات دستکاری میکروسکوپی نوری…. ۳ …

Read More

نانوكامپوزيت هاي دي اكسيد تيتانيومنانوكامپوزيت,بسته بندي,فوتوكاتاليستي,خواص فوق آبدوستي

نانوكامپوزيت هاي دي اكسيد تيتانيوم مقاله نانوكامپوزيت هاي دي اكسيد تيتانيوم شامل : مقدمه  خاصيت فوتوكاتاليستي خاصيت فوق آبدوستي كاربردها بررسي تاثير اكسيد تيتانيوم در نگهداري خرماي مضافتي طي دوره …

Read More