بنام خدا مشخصات فایل دانلودی: عنوان: دانلود حل المسائل جبر مجرد کیث نیکولسون دسته بندی فایل : علوم پایه شما می توانید فایل با مشخصات ذکر شده در بالا را از طریق همین …

Read More

بنام خدا مشخصات فایل دانلودی: عنوان: پاورپوینت کامل و جامع با عنوان انواع میکروسکوپ های پروب روبشی (SPM) در ۲۲ اسلاید دسته بندی فایل : علوم پایه شما می توانید فایل با مشخصات …

Read More

بنام خدا مشخصات فایل دانلودی: عنوان: پاورپوینت کامل و جامع با عنوان میکروسکوپی الکترونی روبشی (SEM) در ۳۵ اسلاید دسته بندی فایل : علوم پایه شما می توانید فایل با مشخصات ذکر شده …

Read More

بنام خدا مشخصات فایل دانلودی: عنوان: پاورپوینت با عنوان بررسی و تحلیل انواع ساختارهای خودآرایی در نانو ذرات در ۱۴ اسلاید دسته بندی فایل : علوم پایه شما می توانید فایل با مشخصات …

Read More

بنام خدا مشخصات فایل دانلودی: عنوان: پاورپوینت با عنوان تشخیص دهنده حالت کوانتومی قابل برنامه ریزی در ۱۵ اسلاید دسته بندی فایل : علوم پایه شما می توانید فایل با مشخصات ذکر شده …

Read More

دانلود پاورپوینت درس تفکر و سواد رسانه ای درس ۳(پنجگانه ی سواد رسانه ای)

بنام خدا مشخصات فایل دانلودی: عنوان: دانلود پاورپوینت درس تفکر و سواد رسانه ای درس ۳(پنجگانه ی سواد رسانه ای) دسته بندی فایل : علوم پایه شما می توانید فایل با مشخصات ذکر …

Read More

دانلود پاورپوینت درس تفکر و سواد رسانه ای درس ۲(پیام همبرگری)

بنام خدا مشخصات فایل دانلودی: عنوان: دانلود پاورپوینت درس تفکر و سواد رسانه ای درس ۲(پیام همبرگری) دسته بندی فایل : علوم پایه شما می توانید فایل با مشخصات ذکر شده در بالا …

Read More

دانلود پاورپوینت درس تفکر و سواد رسانه ای درس ۱(مسابقه رسانه ها با زمان)

بنام خدا مشخصات فایل دانلودی: عنوان: دانلود پاورپوینت درس تفکر و سواد رسانه ای درس ۱(مسابقه رسانه ها با زمان) دسته بندی فایل : علوم پایه شما می توانید فایل با مشخصات ذکر …

Read More

دانلود پاورپوینت درس تفکر و سواد رسانه ای درس ۴(تصاویر بی طرف نیستند)

بنام خدا مشخصات فایل دانلودی: عنوان: دانلود پاورپوینت درس تفکر و سواد رسانه ای درس ۴(تصاویر بی طرف نیستند) دسته بندی فایل : علوم پایه شما می توانید فایل با مشخصات ذکر شده …

Read More