دانلود کتاب تبارهای دولت استبدادی

دانلود کتاب تبارهای دولت استبدادی معرفی کتاب:تبارهای دولت استبدادی موضوع کتاب حاضر، معرفی جامعه شناسی سیاسی و بررسی نظریه استبداد درر اروپا ااست.تبارهای دولت استبدادی نويسنده:پری آندرسون مترجم: تعداد صفحات:۸۱۰ …

Read More

دانلود کتاب عالیجناب سرخ پوش به قلم اکبر گنجی

دانلود کتاب عالیجناب سرخ پوش به قلم اکبر گنجی معرفی کتاب:عالیجناب سرخ پوش وعالیجنابان خاکستری به قلم اکبر گنجی توجه:متن توضیحات زیر بازنویسی شده/کلمات متن کتاب اورجینال هستند شخصی که …

Read More

عنوان فایل : چگونگى تاثیرگذارى سیاست خارجى جمهورى اسلامى ایران بر نظام بین المللى

در مقاله حاضر ضمن بیان مفهوم ساختار نظام بین الملل چگونگى تإثیرگذارى سیاست خارجى جمهورى اسلامى ایران بر نظام بین المللى عمدتا در مواردى كه در چالش با نظام بین …

Read More

عنوان فایل : بررسی پروسه دموكراتیك شدن در زمینه بین الملل در سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۵

مفهوم دموکراسی بسیار پیچیده تر از آن است که تصور می شود؛ زیرا منظوری که گویندگان و نویسندگان از به کاربردن آن داشته اند و دارند، متناسب با مقتضیات زمان …

Read More

عنوان فایل : تاثیر و نقش آمریکا بر روابط اقتصادی سیاسی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان

كشور آذربایجان به عنوان بخشی از قفقاز ،در طول تاریخ از موقعیت جغرافیایی برتر و كلیدی برخوردار بوده و به سبب این موقعیت همواره در معرض توجه دولت ها و …

Read More