عنوان فایل : فرآیند بازیافت دی اتانول آمین از فاضلاب های صنعتی و محلولهای آلوده

یك مطالعه دربارة فرآیند تقطیر چند مرحله ای برای بازیافت DEA از محلولهای آلوده ارائه گردیده است این قبیل محلولها مشكلات جدی را در كارخانجات گاز و پالایشگاههای نفتی بوجود …

Read More