عنوان فایل : بررسی عزت نفس و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پزشکی

ارتباط بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی، یکی از واقعیتهایی است که مورد توجه بسیاری از مربیان آموزشی قرار دارد دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل pdf حجم …

Read More

عنوان فایل : بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی‎ دختران دبیرستانی کرمانشاه

عزّت نفس بر فرایندهای شناختی، گرایش ها، نیازها، علاقه ها و آرمان های فرد اثرگذار و اثرپذیر است پیشرفت تحصیلی نیز می تواند متأثر از میزان عزّت نفس دانش آموزان …

Read More

عنوان فایل : مفهوم منبع کنترل رفتار راتر و بررسی مقایسه ای آن با سطح تحصیلات معلمان و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی

راتر دریافت که برخی افراد معتقدند تقویت کننده ها به اعمال خودشان بستگی دارند در حالی که دیگران باور دارند که تقویت کننده های آنها به وسیله دیگران و نیروهای …

Read More

عنوان فایل : بررسی رابطه بین عزت نفس و منبع کنترل دانشجویان پسر و دختر دانشگاه پیام نور پرند

در این تحقیق بدنبال یافتن و بررسی ارتباط بین دو مقوله عزت نفس و منبع کنترل با همدیگر بودیم دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل doc حجم فایل …

Read More

عنوان فایل : بررسی تاثیر جنسیت دانشجویان در انگیزش و پیشرفت تحصیلی

در سال های اخیر تحولات جنسیتی گسترده‌ای در حوزه ی آموزش عالی و تحصیلات دانشگاهی به وقوع پیوسته است که نمی‌توان آنها را محدود و منحصر به تحولات کمی و …

Read More

عنوان فایل : بررسی های تاثیر موسیقی درمانی بر روی افسردگی

هدف اصلی تأثیر موسیقی درمانی در درمان بیماری افسردگی می باشد افراد مبتلا به افسردگی ممكن است از روشهای غیر دارویی برای تعدیل افسردگی و ناتوانی خود آگاهی نداشته باشند …

Read More

عنوان فایل : رابطه پیشرفت تحصیلی فرزندان و تعامل عاطفی خانواده

این تحقیق در نظر دارد كه تاثیر روابط عاطفی خانواده (والدین) بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی شهر كرمانشاه را در سال تحصیلی ۸۸ مورد بررسی و مطالعه قرار …

Read More

عنوان فایل : تاثیر تعامل عاطفی در خانواده بر پیشرفت تحصیلی فرزندان منطقه ۲ تهران

در تحقیق حاضر سعی شده تاثیر تعامل عاطفی در خانواده بر پیشرفت تحصیلی فرزندان منطقه ۲ تهران شناخته و مورد بررسی قرار گیرد دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی فرمت …

Read More