عنوان دانلود : بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی قزوین ۷۰ ص

بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی قزوین ۷۰ ص چكيده: زمينه: جهت درمان دندانپزشکی کودکانی که با دندانپزشک همکاری نمی کنند،استفاده …

Read More

عنوان دانلود : پايان نامه دندان پزشكي -بررسي نياز به درمان هاي ارتودنسي در دانش آموزان

پايان نامه دندان پزشكي -بررسي نياز به درمان هاي ارتودنسي در دانش آموزان چكيده: عنوان: بررسي نياز به درمان‌هاي ارتودنسي در دانش‌آموزان ۱۶-۱۴ ساله منطقه ۱۹ آموزش و پرورش تهران …

Read More

عنوان دانلود : خلاصه مقالات چهارمين همايش انجمن علمي پريودنتولوژي ايران ۶۲ ص

خلاصه مقالات چهارمين همايش انجمن علمي پريودنتولوژي ايران ۶۲ ص خلاصه مقالات همايش ۱۴     مروري به درمان ايمپلنت با روش Immediate Loading و گزارش چند مورد: دكتر مژگان …

Read More

عنوان دانلود : پايان نامه دامپزشکی ۲۵۰ ص

پايان نامه دامپزشکی ۲۵۰ ص فهرست عنوان صفحه الف- مقدمه………………………………………. ۱ ب-چکيده…………………………………………. ۳ فصل اول:کليات …………………………………… ۵ ۱- تاريخچه …………………………………… ۶ ۲- خصوصيات کلي مايکوپلاسما…………………………. ۶ ۳- مقاومت مايکوپلاسماها…………………………… ۸ …

Read More

عنوان دانلود : پایان نامه دندانپزشكي- اثر يک UDMA جديد بر خواص مکانيکي کامپوزيت دنداني آزمايشي

پایان نامه دندانپزشكي- اثر يک UDMA جديد بر خواص مکانيکي کامپوزيت دنداني آزمايشي فهرست مطالب عنوان صفحه   فصل اول: مقدمه ۱-۱- دلايل انتخاب موضوع ۲ ۱-۲- بيان مسأله ۴ …

Read More

عنوان دانلود : پایان نامه دکترای دندانپزشکی -مروری بر علل شکست پروتزهای کامل۱۸۰ ص

پایان نامه دکترای دندانپزشکی -مروری بر علل شکست پروتزهای کامل۱۸۰ ص مقدمه بشر همواره در اين آرزو بوده كه تا حد امكان به نحوي از انحاء از دست رفتن دندانهاي …

Read More

موضوع دانلود : پایان نامه بهداشت دهان ودندان – دندان پزشکی

عنوان: پایان نامه بهداشت دهان ودندان دسته بندی: دندان پزشکی نشان شده با :  پایان نامه بهداشت دهان ودندان بهداشت دهان و دندان پوسيدگي دندان و عوامل مؤثر بر آن: پوسيدگي يا …

Read More