عنوان فایل : جوشکاری اصطکاکی تلاطمی و فرآیند آن

جوشکاری اصطکاکی تلاطمی یک فرایند نسبتاً جدیدی در اتصال حالت جامد است این تکنیک اتصال بازده انرژی، محیط مساعد و چند کاربردی است دسته بندی دانلود پايان نامه جوشکاري فرمت …

Read More