نقش هاي رهبري استراتژيك

نقش هاي رهبري استراتژيك

نقش هاي رهبري استراتژيك

مقدمه ۴
يادگيري ۶
انواع يادگيري: ۸
موردي براي يادگيري كار محور ۹
تعدادي شواهد تحقيقي ۱۴
يادگيري فرصت طلبانه در مقابل يادگيري طراحي شده ۱۷
تعديل كارآموزي ۱۸
انتقال يادگيري ۲۱
بافت سازماني براي انتقال ۲۷
خلاصه ۲۹
بخش دوم ۳۰
يادگيري كار محور و نقش تصميم گيرندگان ( در آن ) ۳۰
سرمايه گذاري در يادگيري وبهسازي در سطح سازماني ۳۲
خط مشي منابع انساني ۳۹
تنطيم كردن كاركنان با نقشها ۴۰
استراتژيكي يادگيري ۴۶
سازمانهاي بي اعتنا/ مخالف ۴۸
سازمانهاي واكنش…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.