دانلود با موضوع :پایان نامه فارسی بررسی روشهاي مدرن اندازه گیري درفشارقوي

پایان نامه فارسی بررسی روشهاي مدرن اندازه گیري درفشارقوي

پایان نامه فارسی بررسی روشهاي مدرن اندازه گیري درفشارقوي

چکیدهاین مقاله روش هاي اندازه گیري ولتاژ فشار قوي در شبکه هاي الکتریکی را بررسی می کن د. بنابه مشکلاتی که ممکن است در سیستم اندازه گیري رخ دهد برخی از روش ها که امکان دارد ازاینگونه مشکلات دوري کند را معرفی کرده ایم. این مقاله به اندازه گیري ولتاژ هاي اعمال شده بهآزمایش تجهیزات فشار قوي یا تحقیقاتی اختصاص داده شده است. موضوع ها ي اصلی بررسیشده اندازه گیري ولتاژ هاي قله بوسیله جفت کره، حسگر هاي میدان و مولد و اندازه گیري ولتاژضربه و سیستم…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.