تحقیق جامع درباره ی سلامتی تن و روان

تحقیق جامع درباره ی سلامتی تن و روان

تحقیق جامع درباره ی سلامتی تن و روان

مقدّمه ۵
فصل نخست : شناخت انسان ۵
فصل دوم: شناخت نفس و روان ۷
قواى پنجگانه: ۸
انواع نفس ۹
داستانى درباره منِ مجازى و منِ اصلى ۲۰
فطرت و رابطه هستى با خدا ۲۹
حكايت سرپاتك هندى ۳۳
فصل سوم : بهداشت و سلامتى ۳۶
ژن و كروموزوم چيست؟ ۳۷
بيماريهاى ژنتيك ۳۷
جهش يا موتاسيون چيست؟ ۳۹
ناهنجاريهاى مادرزادى ۳۹
مشاوره ژنتيك ۴۰
موارد مطالعه كروموزومى ۴۲
سطوح عقبماندگى ۴۴
ملاكهاى رشد طبيعى ۴۶
دوم ـ ازدواج ۴۷
شرايط پيش از ازدواج ۴۷
سوم ـ روابط خانواده ۵۰
چند توصيه براى…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.